Jdi na obsah Jdi na menu
 


STAROVĚKÁ MEZOPOTÁNIE

Rozkládající se mezi řekami Eufrat a Tigris.V severní části Mezopotánie byl dostetek srážek.V jižní části Mezopotánie zajišťovali vláhu pravidelné záplavy řek Eufrat a Tigris.

 

SUMEROVÉ

V jižní části Mezopotámie vznikla jedna z prvních vyspělích civilizací.Vytvořil ji národ Sumerové.Podle nich dostala jižní Mezopotámie název Sumer.                                                        

Začali stavět umělé nádrže.Od nich začali vykopávat zavlažovací kanály.

Přebytky Sumerové měnili za jíné suroviny a výrobky.Začal vžnikat výměnný obchod.

 

BABYLONSKÁ ŘÍŠE

Sumerské městské státy postupně zanikali v důsledku bojů a vpádů cizích kmenů.Mezopotámie vytvořily dvě velké říše. Na severu asyrská říše a na jihu babylonská říše. Asyrská říše hlavní město Aššur a babylonská říše Babylon.K nejvýznamnějším panovníkům babylonské říše patří Chammurapi.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMMURAPI

Byl moudrým pannovníkem.Dal sepsat zákoník který určoval tresty a pokuty za různé přestupky a provinění.Podle Chammurapiho také dostal tento soupis zákonů název Chammurapiho zákoník.

NABUKADNEZAR II.

Jiným proslulím panovníkem v Babyloně byl Nabukadnezar II. Rozšířil hranice říše až na území Palestiny,dobyl její hlavní město Jeruzalém a zajaté obyvatele odvlekl do Babylonu.

 

EGYPT

Území starověkého Egypta má tvar dlouhého klikatého pásu rozprostírajícího podél řeky Nil.Požahnáním pro Egypťany byly každoroční záplavy řeky Nil.Egypťané seliručně,úrodu pak sklízeli na jaže se srpy.Později začali stavět zavlažovscí zažízení,aby mohli vodu rozvádět po celích polích.

SJEDNOCENÍ EGYPTA

V Egyptě ze zečátku existovali dva státy Horní a Dolní Egypt.Horní Egypt se nacházel na jihu a zato Dolní Egypt se nacházel na severu blíže k deltě Nilu. 

FARAON

Ve státě patřila všechna půda a moc faraonovi.Byli považování za vtělení bohů a měli neomezenou moc.Po dlouhou dobu si pro sebe a svou rodinu nechévali dělat specialní hrobky zvané pyramidy.(na pyramidy se můžete podíva ve fotoalbu.)

-----------------

tak a teď´zase začneme zhruba od roku 800

-----------------

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Prvním panovníkem byl Mojmír I.

Druhým panovníkem byl Rastislav.

Za vlády Rastislava roku 863 přišli Konstantin a Mětoděj z Byzance křesťanství ve slovanském jazyce.